Jak przygotować podłoże przed założeniem trawnika?

Accueil 9 Blog 9 Jak przygotować podłoże przed założeniem trawnika?

Jak przygotować podłoże przed założeniem trawnika?

Układanie nowego trawnika może być bardzo satysfakcjonującym projektem dla Twojego ogrodu. Po wybraniu odmiany trawy prawidłowe przygotowanie podłoża jest niezbędne do zagwarantowania optymalnych rezultatów.

Analiza gleby

Zanim zaczniesz przygotowywać glebę pod trawnik, musisz poznać jej charakterystykę i czy wymaga poprawy. Badanie gleby dostarcza informacji o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Możesz uzyskać tę analizę z laboratorium zatwierdzonego przez twój stan.

Usuń zanieczyszczenia

Następnie usuń kamienie, gruz i chwasty, które mogą wpływać na wzrost trawnika. Użyj łopaty do usunięcia kamieni i gruzu, motyki do usunięcia chwastów i chwastów.

Aeracja gleby

Napowietrzanie jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania podłoża pod trawnik. Poprawia strukturę gleby tworząc kanaliki i kanały powietrzne. Ułatwia to drenaż i wchłanianie składników odżywczych i płynów. Istnieją dwie metody napowietrzania gleby: aeracja mechaniczna i aeracja chemiczna.

Zmodyfikowanie gleby

Poprawa gleby to proces dodawania materii organicznej i składników odżywczych do gleby, aby nadać jej teksturę i właściwości odżywcze niezbędne dla trawników. Ulepszenia gleby mogą obejmować materiały organiczne, takie jak próchnica torfowa, śruta lniana, kompost, obornik i piasek.

Wyrównanie terenu

Wyrównanie podłoża jest konieczne, aby zapewnić prawidłowe ułożenie trawnika. Możesz to zrobić za pomocą tarki i łopaty. Użyj tarnika, aby usunąć nierówności i wykop dziury, a następnie użyj łopaty, aby dodać lub usunąć materiał, aby uzyskać równy poziom powierzchni.

Siewanie nasion

Po przygotowaniu gleby ostatnim krokiem jest zasianie trawnika. Użyj siewnika, aby równomiernie rozprowadzić nasiona, a wałka spłaszcz je i zapakuj. Kiedy skończysz, dokładnie podlej glebę.

Wnioski

Założenie nowego trawnika może być bardzo dobrą inwestycją dla Twojego ogrodu. Przygotowanie gleby jest niezbędnym krokiem gwarantującym optymalny wynik. Obejmuje to badanie gleby, usuwanie gruzu, napowietrzanie, poprawianie i wyrównywanie gleby oraz siew nasion. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, uzyskasz gęsty, zielony i zdrowy trawnik.

Articles récents

Recent articles

Ostatnie artykuły

Neuere Artikel

Artículos recientes

Nos partenaires

Our partners

Nasi partnerzy

Unsere Partner

Nuestros socios