W jaki sposób mogę skorzystać ze świadectw oszczędności energii (EEC) przy zmianie kotła?

Accueil 9 Blog 9 W jaki sposób mogę skorzystać ze świadectw oszczędności energii (EEC) przy zmianie kotła?

Skorzystaj ze świadectw oszczędności energii (EEC) przy zmianie kotła

Wymiana kotła może być trudną i kosztowną decyzją. Na szczęście istnieją sposoby na obniżenie kosztów projektu dzięki świadectwom oszczędności energii (ESC). CEE to pomoc finansowa, która pozwala skorzystać z obniżki ceny nowego kotła. Pomoc ta jest ustanawiana przez państwo w celu zachęcenia osób fizycznych do wykonywania prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej ich domów. W tym artykule wyjaśnimy, jak skorzystać z ESC przy wymianie kotła.

Co to są świadectwa oszczędności energii (EEC)?

Świadectwa oszczędności energii (EEC) to pomoc finansowa realizowana przez państwo w celu zachęcenia osób fizycznych do podjęcia prac na rzecz poprawy efektywności energetycznej ich domów. Pomoc ta przyznawana jest w formie ulg podatkowych lub premii i może pokryć do 50% kosztów prac. ESC przyznawane są przez wyspecjalizowane organizacje zwane „operatorami”, które odpowiadają za wybór projektów i ich finansowanie.

Jak skorzystać z CEE na wymianę kotła?

Aby skorzystać z ESC za wymianę kotła, musisz najpierw upewnić się, że Twój projekt się kwalifikuje. Prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego certyfikat RGE (Uznany Gwarant Środowiska). Musisz również upewnić się, że Twój kocioł jest zgodny z obowiązującymi normami i że spełniasz kryteria kwalifikacyjne dla CEE.

Po sprawdzeniu, czy Twój projekt kwalifikuje się, musisz skontaktować się z operatorem z Europy Środkowo-Wschodniej. Możesz znaleźć operatora w swoim regionie, odwiedzając stronę internetową Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME). Następnie musisz wypełnić formularz online i podać informacje o swoim projekcie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz certyfikat CEE, który pozwoli Ci skorzystać z obniżki ceny Twojego nowego kotła.

Jakie są zalety ERZ?

Certyfikaty oszczędności energii (CEE) oferują wiele korzyści osobom prywatnym, które chcą wymienić kocioł. Główne zalety to:

  • Zmniejszenie kosztów prac: ESC mogą pokryć do 50% kosztów Twojego nowego kotła.
  • Większa efektywność energetyczna: nowe kotły są bardziej energooszczędne

Articles récents

Recent articles

Ostatnie artykuły

Neuere Artikel

Artículos recientes

Nos partenaires

Our partners

Nasi partnerzy

Unsere Partner

Nuestros socios